604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

GMP Kosmetyczne

Od dnia 11 lipca 2013, stosuję się wymagania ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30  listopada 2009  r. dotyczące produktów kosmetycznych. Zgodnie z artykułem 8 produkcja produktów kosmetycznych musi odbywać się zgodnie z dobrą praktyką produkcji, a proces produkcji uznaje się za zgodny z dobrą praktyką produkcji, jeżeli jest zgodny z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie nr 1223/2009/WE wprowadza do branży kosmetycznej elementy nowego podejścia, które zakłada, iż produkt spełniający wymagania odpowiednich europejskich norm zharmonizowanych automatycznie spełnia przepisy prawa. Wdrożenie tych norm jest dobrowolne, jednak stanowi dla producenta najwygodniejszy sposób wywiązywania się z obowiązku wykazywania zgodności swoich produktów z odnoszącym się do nich prawem w zakresie spełnienia wymagań artykułu 7 oraz 8, które nakładają obowiązek produkcji kosmetyków z zasadami GMP oraz obowiązek śledzenia ich w łańcuchu dostaw.
 
Dla branży kosmetycznej jedną ze zharmonizowanych norm jest norma ISO 22716 Cosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP) opublikowana jako norma polska PN w 2009 r.
 
Norma PN-EN ISO 22716:2009 Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP) – Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji określa wytyczne dotyczące jakościowych aspektów produktów kosmetycznych w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania i wysyłki.
Główne wymagania opisane w normie dotyczą: personelu, pomieszczeń, wyposażenia, surowców oraz materiałów opakowaniowych, produkcji, wyrobu gotowego, laboratorium kontroli jakości, odpadów, podwykonawstwa, reklamacji i wycofania z rynku, auditów wewnętrznych oraz dokumentacji. Wdrożenie wymagań z jedne strony stanowi dla producenta najwygodniejszy sposób wywiązywania się z obowiązku wykazywania zgodności swoich produktów z odnoszącym się do nich prawem, z drugiej strony niesie za sobą szereg wymiernych korzyści takich jak: poprawę jakości wyrobów gotowych, zmniejszenie ryzyka związanego z wprowadzeniem wyrobu niebezpiecznego na rynek, wzrost konkurencyjności podmiotu oraz jego marki, szybkie wykrywanie niezgodności oraz reagowanie na możliwość ich wystąpienia poprzez wprowadzenie kontroli np. w postaci auditów czy gwarancję wytworzenia bezpiecznego produktu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego.  

.

Wypełnij formularz kontaktowy