604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

FAMI-QS

System FAMI-QS ( Feed additives and Mixtures Ingredients–Quality System)  jest standardem bezpieczeństwa dodatków pasz, mieszanek oraz premiksów.

System FAMI-QS uzyskał zatwierdzenie Unii Europejskiej jako rozpoznawalny system zapewnienia bezpieczeństwa pasz i dodatków paszowych oraz jest uznany przez inne systemy (GMP+, UFAS, FEMAS, QS).

Głównym celem systemu jest zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa oraz jakości dodatków pasz, mieszanek oraz premiksów, których wprowadzenie na rynek oparte jest na pełnieniu wymagań prawnych w celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczeństwa wprowadzenia zagrożeń do łańcucha żywności i pasz.

Standard FAMI-QS oparty jest na wymaganiach rozporządzenia nr 183/2005, zawiera wymagania systemu (HACCP), oraz wymagania szczegółowe określone przez sam standard między innymi wymagania dotyczące wycofania wyrobu czy oceny dostawców.

Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 ustanawia wymogi higieny i bezpieczeństwa w całym łańcuchu paszowym obejmującym także produkty będące w zakresie standardu FAMI – QS. Wspomniany zakres obejmuje dwie główne grupy produktów tj.:

 1) Składniki pasz. Grupa ta obejmuje takie produkty jak dodatki paszowe definiowane przez system FAMI – QS  oparciu o Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych
w żywieniu zwierząt, oraz materiały paszowe zgodne z definicją zawartą
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (WE) nr 767/2009  z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz

2) Mieszaniny. Grupa ta obejmuje premiksy zdefiniowane w Rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, mieszanki paszowe uzupełniające oraz dodatki dietetyczne zgodne z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (WE) nr 767/2009  z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz

System FAMI – QS w swoich fundamentalnych założeniach określa wymagania względem:

1) Systemu zarządzania
2) Odpowiedzialności za system zarządzania
3) Zarządzania zasobami
4) Realizacji produkcji
5) Przeglądu systemu zarządzania
6) Kontroli nad produktem niezgodnym

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Wypełnij formularz kontaktowy