604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Kalkulacja GHG

Oferujemy Państwu możliwość obliczeń rzeczywistych emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów tj.: emisji z upraw, procesu magazynowania, transportu oraz procesów technologicznych, jak również podsumowanie łańcucha emisji wraz z wyliczeniem redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Kalkulacje prowadzimy w oparciu o dane wejściowe zebrane w trakcie audytu wewnętrznego, na podstawie danych przedstawionych przez firmę.

Kalkulacje przedstawiamy w formie opracowania indywidualnego, spełniającego wymagania systemów kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów, zawierającego informacje niezbędne do zatwierdzenia obliczeń w trakcie audytu certyfikującego. W opracowaniu przedstawiamy metodologię obliczeń oraz źródła danych pośrednich użytych do obliczeń (LHV, QP, EF, inne).

Oferujemy Państwu również weryfikację istniejących obliczeń, doradztwo, konsultacje, szkolenia i pomoc w zakresie wdrożenia systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Wypełnij formularz kontaktowy