604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

V-Bioss INiG

 System V-Bioss INiG jest systemem zapewniającym weryfikację pochodzenia biomasy na cele energetyczne, który w swoim założeniu  ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na w/w cele, jak również obowiązku wprowadzenia systemu należytej staranności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. 

System został opracowany w oparciu o zapisy Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015r. (Dz.U. 2015, p. 478) oraz projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu weryfikacji biomasy, biopłynów, drewna innego niż pełnowartościowego oraz substratów do produkcji biogazu rolniczego oraz sposobu dokumentowania ich pochodzenia na potrzeby systemu wsparcia z dnia 2.12.2015 r.

  Zakres certyfikacji obejmuje biomasę uprawiana i zbieraną na terenie Unii Europejskiej i poza UE, odpady i pozostałości. W certyfikacji mogą wziąć udział wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw, począwszy od producenta pierwotnego poprzez wytwórców paliwa, pośrednika, aż do wytwórcy energii elektrycznej, ciepła i chłodu (np. miejsce powstawania odpadów i pozostałości, pierwotny producent drewna, uprawa roślin energetycznych, importer biomasy, pierwszy skupujący, producent paliwa biomasowego, producent biopłynów, producent biogazu/biogazu rolniczego, pośrednik biomasy, wytwórca energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu)

Oferujemy Państwu doradztwo, konsultacje, szkolenia i pomoc w zakresie wdrożenia Systemu V-Bioss INiG oraz weryfikacji Systemu przed przystąpieniem do audytu certyfikującego/ recertyfikującego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego. 

Wypełnij formularz kontaktowy