604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Znakowanie żywności

 Kluczową regulacją prawną dotyczącą znakowania żywności jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, powszechnie nazywane rozporządzeniem w sprawie informowania o żywności.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 12 grudnia 2011 r., stosuje się je od dnia 13 grudnia 2014 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących informacji o wartości odżywczej, które stosuje się od dnia 13 grudnia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie określa ogólne zasady, wymogi i zakresy odpowiedzialności dotyczące informacji na temat żywności, a w szczególności etykietowania żywności.  Ma ono zastosowanie do podmiotów działających na rynku spożywczym na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego, na których ich działania dotyczą przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, oraz zastosowanie do wszelkich środków spożywczych przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

Rozdział IV, sekcja 1, Art. 9 rozporządzenia, definiuje wykaz danych szczegółowych, których podanie jest obowiązkowe  z zastrzeżeniem określonych w niniejszym rozdziale wyjątków.

Należą do nich:

1) Nazwa żywności (lit. a)
2) Wykaz składników (lit. b)
3) Wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie wymienione w załączniku II lub uzyskane z substancji lub produktów wymienionych w załączniku II, powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie (lit. c)
4) Ilość określonych składników lub kategorii składników (lit. d)
5) Ilość żywności netto (lit. e)
6) Data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia (lit. f)
7) Wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia (lit. g)
8) Nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 (lit. h)
9) Kraj lub miejsce pochodzenia w przypadku przewidzianym w art. 26 (lit. i)
10) Instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione (lit. j)
11) W odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo, rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu (lit. k)
12) Informacja o wartości odżywczej (lit. l)

Rozdział IV, sekcja 1, Art. 10 definiuje dodatkowe obowiązkowe dane szczegółowe dotyczące szczególnych rodzajów lub kategorii żywności.

Wśród innych istotnych elementów przywołanych w niniejszym rozporządzeniu należy wymienić również informacje szczegółowe zawarte w sekcji 2 dotyczące:

1) Art. 17 nazwa środka spożywczego
2) Art. 18 wykaz składników
3) Art. 19 pominięcie wykazu składników
4) Art. 20 pominięcie komponentów żywności w wykazie składników
5) Art. 21 etykietowanie niektórych substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji
6) Art. 22 oznaczanie ilościowe składników
7) Art. 23 ilość netto
8) Art. 24 data minimalnej trwałości, termin przydatności do spożycia i data zamrożenia
9) Art. 25 warunki przechowywania lub warunki użycia
10) Art. 26 kraj lub miejsce pochodzenia
11) Art. 27 instrukcje użycia
12) Art. 28 zawartość alkoholu

Sekcja 3 rozporządzenia 1169/2011 poświęcona została wymaganiom związanym  z informacją o wartości odżywczej

Załącznik II do rozporządzenia zawiera wykaz substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, do których należą:
1) Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne
2) Skorupiaki i produkty pochodne
3) Jaja i produkty pochodne
4) Ryby i produkty pochodne
5) Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
6) Soja i produkty pochodne
7) Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
8) Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne
9) Seler i produkty pochodne
10) Gorczyca i produkty pochodne
11) Nasiona sezamu i produkty pochodne
12) Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej  lub przygotowanej do spożycia
13) Łubin i produkty pochodne
14) Mięczaki i produkty pochodne

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia etykietowanie niektórych substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji
1) Są oznaczane w wykazie składników z dokładnym odniesieniem do nazwy substancji lub produktu wymienionego w załączniku II
2) Nazwa substancji lub produktu wymienionego w załączniku II jest podkreślona za pomocą pisma wyraźnie odróż­niającego ją od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła
3) W przypadku braku wykazu składników oznaczenie danych szczegółowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c), obejmuje słowo „zawiera”, po którym podana jest nazwa substancji lub produktu wymienionego w załączniku II.

Oferujemy Państwu doradztwo, konsultacje oraz pomoc w zakresie znakowania żywności.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego. 

Wypełnij formularz kontaktowy