604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Projekty

Opracujemy dla Państwa projekty technologiczne zakładów, schematy przebiegu procesów, mapy przepływów zgodne z wymaganiami Inspektoratu Sanitarnego lub Weterynaryjnego,
systemu HACCP czy wymaganiami standardów branżowych.

Projekty technologiczne - stanowią element dokumentacji opracowanej w celu zatwierdzenia zakładu przez inspektorat Weterynarii lub Sanepidu w oparciu o obowiązujące wymagania prawne.
Dodatkowo przedsiębiorswa będące pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej są zobligowane do spełnienia wytycznych w zakresie opracowania projektu technologicznego okreslonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2013 poz. 434 z późn. zm). 

Schematy przebiegu procesów - zwane inaczej mapą procesów lub schematem blokowym, polegaja na graficznym przedstawieniu wzajemnych powiązań pomiędzy procesami i operacjami. Znajdują zastosowanie w odniesieniu do opisu istniejących procesów bądź zaprojektowaniu nowego procesu. Umożliwiają określenie właściwej kolejności (sekwencji) zdarzeń podczas dowolnego procesu służącego tworzeniu produktu czy usługi.

 

Z reguły zastosowana sybbolika odpowiada wymaganiom normy ISO 5807:1985 Information processing - Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts, program network charts and system resources charts. Dodatkowo opracowane przez Nas schematy procesów odpowiadają wymaganiom norm i standardów branżowych, a także standardów odniesienia w tym związanych z branżą spozywczą takich jak IFS Food czy BRC Food. 

Mapy przepływów (wyrobów gotowych, materiałów opakowaniowych, surowców, odpadów, personelu, wody itp.)  - są integralnym elementem wzorcowo opracowanej dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności. Mają zastosowanie przy projektowaniu i wdrażaniu wymagan dobrych praktyk oraz systemu HACCP,  jak również stanowią jedno z wymagań standradów IFS czy BRC Food. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego

Wypełnij formularz kontaktowy