604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

"Połowa zmartwień tego świata wywoływana jest przez ludzi, którzy próbują podejmować decyzje, nim zdobędą wystarczającą wiedzę, by móc te decyzje podejmować"

 

 Herbert E.Hawkes


 

Realizujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte, projektowane pod indywidualne potrzeby i oczekiwania Klienta. Tematyka realizowanych przez Nas spotkań instruktażowych obejmuje bardzo szeroki zakres związany z działalnością Naszej firmy, a szkolenia dedykowane są praktycznie dla każdej branży.

 

 

 W swojej ofercie posiadamy między innymi:

  • szkolenia podstawowe a więc odnoszące się do wymagań norm, standardów lub przepisów prawa
  • szkolenia szczegółowe poświęcone konkretnej tematyce, zagadnieniu, których realizacja często jest wynikiem działań doskonalących odejmowanych przez firmę

Realizujemy również szkolenia skierowane do konkretnych grup docelowych tj.:

  • szkolenia kierowane do zarządów i kierownictwa
  • szkolenia dla audytorów wewnętrznych/ zespołów audytujących, osób prowadzących inspekcje, przeglądy itp.
  • szkolenia dla Pełnomocników systemów zarządzania, kierowników projektów, przedstawicieli zespołów
  • szkolenia kierowane do zespołów wdrożeniowych, zespołów HACCP itp.

 

Szkolenia przeprowadzamy w zależności od potrzeb, w siedzibie Klienta, w przypadku szkoleń otwartych w miejscu wskazanym w ofercie szkolenia.


Na życzenie Klienta możemy przeprowadzić szkolenie online z wykorzystaniem dostępnych platform typu Teams, Zoom, Skype itp.

 

 

Najczęściej realizowane szkolenia:

Branża spożywcza:
Wymagania dobrych praktyk GHP/GMP
Wdrażanie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemu HACCP
Wymagania standardu BRC/IFS Food
Wymagania normy ISO 22000
Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
Znakowanie żywności
Przegląd wymagań w zakresie prawa żywnościowego

Branża paszowa:
System HACCP w branży paszowej
Wymagania standardu GMP+
Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem pasz
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem pasz
Przegląd wymagań w zakresie prawa paszowego

Pierwotna produkcja rolna:
Wymagania systemu GLOBAL G.A.P.
Certyfikacja ekologiczna

Biopaliwa i biopłyny:
Wymagania systemów REDcert/ISCC/KZR INiG
Kalkulacja emisji GHG
Inne


W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących szkoleń, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego

Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla podmiotów z branży spożywczej

Zarówno zakres tematyczny organizowanych przez nas szkoleń, jak i forma ich przeprowadzania opracowane zostały tak, by zaspokoić potrzeby, jak największej ilości podmiotów działających w branży spożywczej. Swoją ofertę kierujemy zarówno do pracowników produkcyjnych, audytorów oraz personelu administracyjnego, jak i do kadr kierowniczych, odpowiadających za planowanie, nadzór oraz kontrolę jakości produkcji w firmie. W zależności od indywidualnych priorytetów Państwa przedsiębiorstwa w zakresie certyfikacji lub zgodności z wymienionymi powyżej normami zapewniamy indywidualnie dopasowany zakres i przebieg instruktażu.

Prowadzone przez nas szkolenia wewnętrzne oraz zamknięte organizowane są w siedzibie firmy, podobnie jak warsztaty dla audytorów. Zapewniamy indywidualne warunki współpracy oraz formę nauki dopasowaną do ilości i indywidualnych potrzeb uczestników.

Wypełnij formularz kontaktowy