604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Usługi Outsourcingowe

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili, powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej"
                                                                                                                                                                Henry Ford

 

 

Outsourcing to nazwa pochodząca z języka angielskiego "outside resource using". Oznacza wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji
i przekazanie ich do wykonania firmie zewnętrznej. 

 

 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą usług outsourcingowych związanych z:

 • stałym doradztwem i nadzorem nad systemem  - Pełnomocnik
 • weryfikacją systemu – Auditor

Usługi outsourcingowe realizujemy w oparciu o wymagania Klienta określone na podstawie zawartej między stronami umowie, które mogą między innymi dotyczyć takich aspektów jak:

 • Wdrożenie, utrzymanie oraz ciągłe doskonalenie systemu np. bezpieczeństwa i jakości żywności w oparciu o standardy branżowe
 • Konsultacje i doradztwo
 • Realizacja szkoleń wewnętrznych
 • Przeprowadzanie audytów strony pierwszej i drugiej w tym audytów dostawców
 • Implementacja wymagań przepisów prawa żywnościowego
 • Weryfikacja etykiet i oznakowania produktów
 • Kontakt z urzędową kontrolą żywności, dostawcami i klientami w zakresie znakowania produktów spożywczych

Możliwa forma realizacji obejmuje:

 • Pracę na miejscu w czasie ustalonym indywidualnie dla przedsiębiorstwa
 • Pracę zdalną w zakresie ustalonym na podstawie umowy abonamentowej
 • Ciągły kontakt i doradztwo

Rozliczenia prowadzone są na podstawie przepracowanych godzin lub ustaleń indywidualnych w stosunku do poszczególnych zleceń, w zależności od wymagań klienta.

Korzyści dla firmy to między innymi:

 • Dostęp do szerokiej wiedzy popartej bogatym doświadczeniem branżowym konsultanta/doradcy
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie jakości i/lub bezpieczeństwa produktów w tym wymagań prawa oraz wymagań standardów branżowych
 • Oszczędności wynikające z braku konieczności dodatkowego pełnoetatowego zatrudnienia 
 • Bezstronne podejście i niezależność w stosunku do spraw związanych z funkcjonowaniem firmy


W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego.

 

 

 

Wypełnij formularz kontaktowy