604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Wdrożenia

Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w zakresie wdrażania wymagań norm i standardów, przygotowujących jednocześnie Państwa firmę do certyfikacji, zapewniającej szereg korzyści w tym między innymi:

  • poprawa konkurencyjności firmy poprzez określenie założeń oraz celów i strategii firmy dążenie do zapewnienia produktu lub usługi wysokiej jakości, zgodnych z wymaganiami prawa oraz oczekiwaniami klientów
  • utrzymanie i zapewnienie spójnej działalności operacyjnej
  • zwiększenie wartości organizacji poprzez zapewnienie pełnego nadzoru nad realizowanymi procesami 
  • świadome zarządzanie niezgodnościami oraz dążenie do eliminacji obszarów wymagających doskonalenia
  • zwiększenie efektywności działania poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania


Wdrożenia realizujemy w oparciu o cztery podstawowe etapy, które mogą być modyfikowane w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

 Etap 1
Każde wdrożenie (projektowanie systemu) rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu wstępnego (zerowego), który w zależności od branży, może objąć przeprowadzenie oceny wstępnej dokumentacji i rozwiązań w odniesieniu do dobrych praktyk, wymagań prawnych, norm, standardów itp. Audyt wstępny pozwala na poznanie organizacji, zakresu oraz sposobu jej działania, zachodzących procesów i metod zarządzania. Stanowi również podstawę do opracowania przyszłej koncepcji wdrożenia.

Etap 2
Obejmuje przeprowadzenie szkolenia ogólnego dla kadry bezpośrednio związanej z wdrażanym systemem. Zwykle szkolenie dedykowane jest do osób pełniących w przyszłości funkcje Pełnomocnika systemu oraz audytorów wewnętrznych, jak również kadry wchodzącej w skład tzw. zespołu wdrożeniowego. 

 Etap 3
W trakcie tego etapu przygotowujemy dla Państwa dokumentację systemową, zgodną z wymaganiami punktu odniesienia do wdrożenia jakim jest zwykle norma bądź standard. Etap ten obejmuje również sam proces wdrożenia wymagań, zgodnych z opracowaną dokumentacją, dostosowanych formą do danej organizacji i zakresu prowadzonej działalności.

Etap 4
Obejmuje przeprowadzenie audytu wewnętrznego oceniającego skuteczność wdrożonego systemu oraz stopień przygotowania firmy do certyfikacji. W tym etapie biorą również udział przeszkoleni audytorzy wewnętrzni.

Etap 5
Ostatnim etapem wdrożenia systemu jest Nasz udział w audycie certyfikującym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego.

 

 

Wypełnij formularz kontaktowy