604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

System GMP+

 Standard GMP+ został opracowany w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pasz. Początek systemu GMP+ Feed Certification scheme to rok 1992 kiedy holenderski przemysł paszowy w reakcji na różne przypadki skażenia materiałów paszowych zapoczątkowuje i rozwija system oparty na wymaganiach europejskiego prawa paszowego oraz systemu HACCP. 

System GMP+ rozwinął się w międzynarodowy system, którym zarządza firma GMP+ International. Chociaż system GMP+ Feed Certification scheme opracowano z perspektywy bezpieczeństwa pasz, w 2013 roku opublikowano pierwszy standard dotyczący zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej dla sektora pasz. W tym celu utworzono dwa moduły: GMP+ Feed Safety Assurance (koncentrujący się na bezpieczeństwie pasz) oraz GMP+ Feed Responsibility Assurance (zajmujący się sprawami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w odniesieniu do pasz).

Dokumenty w ramach standardu FSA zostały podzielone na następujące sekcje:

1) Grupa A zawiera wymogi dotyczące udziału w systemie
2) Grupa B  to grupa dokumentów obejmująca międzynarodowe standardy, które muszą zostać spełnione przez firmy uczestniczące w procesie produkcji oraz dystrybucji pasz, od uprawy po produkcję przemysłową, obróbkę i przetwarzanie, skup, handel, magazynowanie oraz transport
3) Grupa C określa zasady certyfikacji i sposób kontroli prowadzonej przez jednostki certyfikujące
4) Grupa D obejmuje informacje dodatkowe oraz najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu

Do podstawowych standardów w ramach GMP+ FSA należą:

1) GMP+ B1 - Produkcja, Handel i Usługi
2) GMP+ B2 - Produkcja składników pasz
3) GMP+ B3 - Handel, skup i magazynowanie pasz
4) GMP+ B4 - Transport
Oraz wymagana standardu serii “A” np.:
5) GMP+ BA2 - Kontrola pozostałości
6) GMP+ BA3 - Lista minimalnych wymagań
7) GMP+ BA4 - Minimalne Wymagania dla Pobierania Prób i Analiz
8) GMP+ BA5 Wymagania Minimalne EWS (System Wczesnego Ostrzegania)
9) GMP+ BA6 Wymagania Minimalne Oznakowanie & Dostawa
10) GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów
11) Inne

Wprowadzenie wymagań GMP+ w gwarantuje, że produkowane, składowane i transportowane materiały paszowe, pasze pełnowartościowe, mieszanki paszowe i premiksy nie powodują zagrożenia dla zwierząt i tym samym są bezpieczne dla ludzi.

Kluczowa strategia systemu GMP+ obejmuje podejmowanie środków zapobiegawczych i naprawczych, które oparte są na najnowszych danych naukowych, międzynarodowe zarządzanie łańcuchem bezpieczeństwa pasz, identyfikację i uwzględnienie dodatkowych wymogów krajowych.

GMP+ poznaj naszą ofertę doradczo-szkoleniową

Wszystkim firmom oraz podmiotom z sektora paszowego zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie wdrożenia standardu GMP+. Aby produkowane lub przetwarzane wyroby spełniały opisane powyżej wymogi, konieczne jest wdrożenie odpowiednich procedur nadzoru i kontroli produkcji. Jako firma od lat działająca w sektorze pasz, oferujemy bogaty zakres szkoleń i dobrych praktyk z dziedziny GMP+. Pomożemy we wdrożeniu niezbędnych wymogów i zasad zgodnych z tym standardem, co pozwoli Państwa firmie sprostać międzynarodowym wymaganiom i podnieść jakość produkowanych pasz oraz komponentów. Zapraszamy do współpracy – z pewnością dopasujemy indywidualne rozwiązania do potrzeb przedsiębiorstwa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego. 

Wypełnij formularz kontaktowy