604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Zrównoważony rozwój

 Oferujemy Państwu doradztwo, konsultacje, szkolenia i pomoc w zakresie wdrożenia wymagań kryteriów zrównoważonego rozwoju w oparciu o wymagania prawne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE oraz wymagania uznanych systemów certyfikacji np. KZR INiG, REDcert, ISCC, jak również wymagań odnoszących się do biomasy stałej przeznaczonej na cele energetyczne.


Dodatkowo oferujemy Państwu usługę przeprowadzenia auditów oceniających stopień wdrożenia wymagań przepisów prawa w w/w zakresie oraz wymagań systemowych. 

Krótką charakterystykę norm i standardów a także podstawowe informacje związane z branżą biopaliw i biopłynów oraz biomasy stałej na cele energetyczne znajdziecie Państwo rozwijając poszczególne zakładki.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Wypełnij formularz kontaktowy