604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Standard BRC Food

BRC Global Standards – Międzynarodowy Standard do auditowania bezpieczeństwa żywności. Został opracowany przez Stowarzyszenie Brytyjskich Sprzedawców Detalicznych (ang. British Retail Consortium).

BRC Food to globalna norma bezpieczeństwa żywności, która została opracowana w celu określenia kryteriów operacyjnych oraz kryteriów jakości,  jakie powinny być stosowane w zakładach produkcyjnych w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami odbiorców/klientów oraz wymaganiami prawa.

Standard BRC Food składa się z czterech części:

1) Część 1: System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
2) Część 2: Wymogi:Lista wytycznych, które podzielone są na siedem rozdziałów:
1. Zaangażowanie kadr kierowniczych najwyższego szczebla (wymagania względem zaangażowania kadr kierowniczych oraz procesem ciągłego doskonalenia systemu jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych jak również względem struktury organizacyjnej, odpowiedzialności oraz uprawnień)
2. Plan bezpieczeństwa żywności HACCP (wymagania względem zespołu ds. HACCP, kodeksu żywnościowego, programu warunków wstępnych, opisu produktów oraz określenia zamierzonego zastosowania, schematu procesu oraz jego weryfikacji. Punkt ten określa również wymagania względem opracowania analizy zagrożeń oraz planu monitorowania, planu działań naprawczych, procedur weryfikacji systemu HACCP, a także dokumentacji systemu)
3. System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności (wymagania względem opracowania dokumentacji systemu, kontroli w/w wspomnianej dokumentacji, audytów wewnętrznych, procedur dotyczących zatwierdzania i monitorowania dostawców, specyfikacji produktów, działań naprawczych i korygujących, kontroli produktu niezgodnego, identyfikowalności, postępowania w ramach niezgodności i reklamacji, zarządzania incydentami, wycofaniem i usunięciem produktu z obrotu oraz elementami związanymi z koncentracją na kliencie oraz komunikacja zewnętrzną)

4. Normy dotyczące zakładu (wymagania względem zabezpieczenia zakładu, układu zakładu, przepływu produktów oraz metod rozdziału, struktury budynku, postępowania z surowcami, przygotowaniem, obróbką, pakowaniem oraz obszarami magazynowymi, realizacją usług komunalnych, wyposażeniem, konserwacją, elementów dotyczących wyposażania i struktury pomieszczeń socjalnych, kontroli skażeń, nadzoru nad ciałami obcymi, higieną i porządkiem, nadzorem i realizacją gospodarki odpadowej, gospodarką nadwyżką żywności i produktami przeznaczonymi na cele paszowe, zwalczaniem szkodników, wysyłką oraz transportem)

5. Kontrola produktu (wymagania względem projektowania i rozwoju produktów, etykietowania, kontroli alergenów, autentyczności, oświadczeń i kontroli pochodzenia, pakowania, inspekcji i badań laboratoryjnych produktu oraz wycofania produktu)
6. Kontrola procesu (wymagania względem kontroli prac, etykietowania i kontroli opakowań, kontroli ilościowej, kalibracji i kontroli urządzeń pomiarowych
i kontrolujących)
7. Personel (wymagania względem szkoleń, higieny osobistej personelu, badań lekarskich, odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej oraz wymagań względem osób wizytujących zakład)
3) Część 3: Postępowanie auditowe (Wymagania dotyczące przygotowania audytu, protokołu z audytu zapowiedzianego i niezapowiedzianego itp.)
4) Część 4: Zarządzanie i administrowanie programem (min. wymagania dotyczące organów certyfikacyjnych)

BRC Food – konsulting, szkolenia, audyty

Prawidłowe wdrożenie standardu BRC Food wymaga szczególnego podejścia do wszystkich procesów zachodzących w firmie z sektora spożywczego. Mając na uwadze komfort wszystkich Klientów, proponujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie wdrożeń BRC Food w firmie, niezależnie od jej wielkości. Zakres usług każdorazowo ustalamy indywidualnie, dopasowując go do specyfiki działalności i potrzeb Klienta. Jednocześnie, staramy się wspierać współpracujące z nami firmy kompleksowo, przeprowadzając szkolenia, wykonując audyty, czy pomagając w przygotowaniu do inspekcji. Wykonywany przez nas outsourcing obejmuje również profesjonalne doradztwo dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwarzaniem oraz dystrybucją żywności zgodnie ze standardem BRC Food.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego. 

 

Wypełnij formularz kontaktowy