604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Standard IFS Food

IFS Food Standard do audytowania jakości oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych. 

Standard IFS Food został opracowany w celu określenia wymagań względem zdolności wyprodukowania bezpiecznego produktu zgodnie ze specyfikacjami określonymi przez odbiorcę/klienta. Standard IFS Food łączy wymagania strony sieci detalicznych oraz firm przetwórczych. IFS Food opiera się na ustandaryzowanej liście wymagań i wspólnym systemie oceny. Tym samym producenci żywności nie są zmuszeni do wdrażania zróżnicowanych wymagań w odniesieniu do poszczególnych odbiorców.

Standard IFS Food składa się z czterech części:

1) Część 1: Protokół z audytu (ocena audytu i jego przebieg, poszczególne etapy aż do wydania certyfikatu itd.)
2) Część 2: Wymagania techniczne:

Lista wytycznych obejmuje 278 wymagań, które podzielone są na pięć rozdziałów:

1. Odpowiedzialność wyższego kierownictwa (wymagania względem polityki organizacji oraz zasad obowiązujących w organizacji, struktury firmy, skoncentrowania na kliencie, przeglądu zarządzania)
2. System zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (wymagania względem zarządzania jakością, dokumentacją oraz utrzymywaniem zapisów, zarządzaniem bezpieczeństwem żywności oraz systemu HACCP)
3. Zarządzanie zasobami (wymagania względem zasobów ludzkich i zarządzaniem nimi, higieną personelu w tym wytycznych względem odzieży ochronnej, procedur dotyczących chorób zakaźnych, dodatkowo wymagania względem szkoleń, instruktarzy, a także zaplecza socjalnego)

4. Proces produkcji/wytwarzania (wymagania względem umów kontraktowych, specyfikacji i receptur, rozwoju i modyfikacji produktu oraz procesu produkcyjnego, zakupów, lokalizacji i otoczenia zakładu produkcyjnego, układu zakładu i rozplanowania procesów produkcyjnych, wymagań konstrukcyjnych dla obszarów produkcyjnych i magazynowych, innych elementów związanych z infrastrukturą oraz zarządzaniem odpadami, czyszczeniem i konserwacją, ochroną przed szkodnikami, zarządzaniem ryzykiem względem występowania ciał obcych, transportu, konserwacji i napraw, wyposażenia jak również identyfikowalności oraz elementów dotyczących organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) czy alergenów)

5. Pomiary, Analizy, Doskonalenie (wymagania względem audytów wewnętrznych, inspekcji zakładu produkcyjnego, walidacji i kontroli procesów produkcji, kalibracji, regulacji, kontroli urządzeń pomiarowych i monitorujących, sprawdzania ilości nominalnej, analizy produktu, kwarantanny i zwolnienia produktu, postępowania z reklamacjami urzędowej kontroli żywności oraz klientów, postępowania w razie wypadków, zwrotu produktu i wycofywania produktu, zarządzania niezgodnościami i postępowania z produktami niezgodnymi oraz podejmowanymi działaniami korygującymi)
6. Obrona żywności i inspekcje zewnętrzne (wymagania względem elementów związanych z ochroną produktu, lokalizacji, bezpieczeństwem personelu i odwiedzających, kontrolami zewnętrznymi oraz oceną ryzyka dla powyższych)
3) Część 3: Wymagania dotyczące jednostek akredytacyjnych, jednostek certyfikujących wydających certyfikaty oraz odnośnie audytorów
4) Część 4: Raportowanie (wygląd raportu, plan działania, certyfikat)

Standard IFS Food – outsourcing, doradztwo, wdrożenia

Spełnienie wymagań określonych powyżej stanowi warunek do wdrożenia standardu IFS Food w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją lub przetwórstwem żywności. Jako zespół doświadczonych ekspertów, od lat działających w branży spożywczej, proponujemy Państwu kompleksowe wsparcie oraz profesjonalne doradztwo w zakresie przygotowania jednostki do wdrożenia IFS Food. Standard ten obejmuje szereg aspektów z dziedziny zarządzania zasobami, jakością oraz kontroli procesów produkcji. Nasi specjaliści oferują Państwu indywidualny model współpracy, obejmujący usługi szkoleniowe, outsourcing, doradztwo i pomoc we wdrożeniu wyżej opisanego standardu. Zapewniamy elastyczny model współpracy ściśle dopasowany do potrzeb i wymagań Klienta. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Wypełnij formularz kontaktowy