604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Norma ISO 22000

Norma ISO 22000: 2006 to system zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujący wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego. 

Niniejsza norma jest polską wersją Normy Europejskiej EN ISO 22000:2005. Została ona przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne. Struktura i treść ISO 22000 bazuje na wymaganiach systemu zarządzania jakością opisanego w normie ISO 9001 z poszerzeniem o zasady HACCP.

Wymagania ISO 22000

Wymagania ISO 22000 mogą być zastosowane przez firmy bezpośrednio i pośrednio związane z łańcuchem żywnościowym począwszy od producentów pasz i produktów pierwotnych poprzez wytwórców środków spożywczych, operatorów transportu i magazynowania oraz ich podwykonawców aż do sfery detalicznego zbytu produktów i usług żywieniowych (łącznie z organizacjami powiązanymi z sektorem pośrednio, takimi jak producenci maszyn i urządzeń, materiałów opakowaniowych, środków czystości, składników i substancji dodatkowych).

Do łańcucha żywnościowego należą również organizacje świadczące usługi, które również mogą wdrożyć wymagania opisane w normie ISO 22000.

Norma ISO 22000:2005 zawiera w swojej strukturze zdefiniowane wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w postaci kluczowych elementów obejmujących:

1) Interaktywną komunikację
2) Zarządzanie systemem
3) Programy wstępne
4) Zasady HACCP

Norma ISO 22000

Norma integruje zasady systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz elementy dotyczące higieny żywności i dobrych praktyk przedstawione przez Międzynarodowy Kodeks Praktyki - Ogólne Zasady Higieny Żywności, który został przyjęty przez Komisję Codex Alimentarius. Wdrażając wymagania normy ISO 22000:2005 firma określa strategię, którą zamierza stosować w celu zapewnienia panowania nad zagrożeniem metodą łączenia programu(-ów) wstępnego(-ych) (PRP), operacyjnego(-ych) PRP oraz planu HACCP.

Norma ISO 22000:2005 określa wymagania związane z:

1) System zarządzania bezpieczeństwem żywności
Zawierającym elementy związane z wymaganiami ogólnymi oraz wymaganiami dotyczącymi dokumentacji

2) Odpowiedzialnością kierownictwa
Zawiera elementy związane z zaangażowaniem kierownictwa, polityką bezpieczeństwa żywności, planowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, odpowiedzialnością i uprawnieniami pracowników, w tym wymaganiami względem przewodniczącego zespołu bezpieczeństwa żywności, elementami związanymi z komunikacją, gotowością reagowania na sytuacje kryzysowe oraz przeglądem zarządzania

3) Zarządzaniem zasobami
Zawiera elementy związane z zapewnieniem zasobów ludzkich oraz infrastruktury i środowiska pracy

4) Planowaniem i realizacją bezpiecznych wyrobów
Zawiera elementy związane z wdrożeniem programów wstępnych, przeprowadzeniem analizy zagrożeń, ustanowieniem operacyjnych programów wstępnych oraz planu HACCP, planowaniem weryfikacji, systemem identyfikowalności oraz nadzorem nad niezgodnościami

5) Walidacją, weryfikacją i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
Zawiera elementy związane z walidacją środków nadzoru, nadzorowaniem monitorowania
i pomiarów oraz weryfikacją systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i jego doskonaleniem.

Wdrażanie ISO 22000 – zaufaj specjalistom

Naszym Klientom zainteresowanym współpracą lub outsourcingiem w ramach wdrożenia normy ISO 22000 w przedsiębiorstwie, oferujemy szeroki zakres wsparcia o charakterze szkoleniowo-doradczym. Pomagamy współpracującym z nami podmiotom z branży spożywczej wdrażać normy ISO oraz weryfikować przestrzeganie określonych nimi procedur. Narzędziem służącym do walidacji oraz oceny procesów produkcyjnych i przetwórczych w firmie są wykonywane przez nas, niezależne i obiektywne audyty. Jednocześnie, przeprowadzamy szkolenia w zakresie wprowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 w przedsiębiorstwach zaangażowanych w produkcję artykułów spożywczych na każdym etapie (wytwarzanie transport, przechowywanie, sprzedaż, produkcja urządzeń, zarządzanie jakością itp.).

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego. 

Wypełnij formularz kontaktowy