604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Przetwórstwo ekologiczne

W produkcji ekologicznej obowiązuje zasada przetwarzania surowców tylko w niezbędnym stopniu, aby nie obniżać ich wartości biologicznych. Przetwórstwo produktów rolnictwa ekologicznego ma na celu zachowanie wysokiej jakości biologicznej surowców. Dopuszczalne są tradycyjne metody mechaniczne, fizyczne, fermentacyjne oraz ograniczona liczba dozwolonych do stosowania substancji dodatkowych.

Produkt przetworzony może być oznakowany jako ekologiczny, jeżeli co najmniej 95% składników pochodzenia rolniczego w nim zawartych jest lub pochodzi z produktów uzyskiwanych metodami ekologicznymi.

Jako składniki konwencjonalne (do 5%) mogą być stosowane wyłącznie składniki wymienione w urzędowym wykazie, ustalanym na szczeblu Komisji Europejskiej.
Nieekologiczne składniki rolne mogą być stosowane zgodnie z listą znajdującą się w załączniku IX rozporządzenia komisji WE nr 889/2008, lub są dopuszczone na podstawie czasowego zezwolenia wydawanego przez państwo członkowskie.
Wszystkie pozostałe składniki (dodatki i substancje pomocnicze) mogą być zastosowane w produkcie tylko wtedy, gdy są uwzględnione Załączniku VIII  sekcja A i B  rozporządzenia komisji WE nr 889/2008.
W przetwórstwie nie mogą być stosowane dodatki i substancje wspomagające, jak barwniki, emulgatory, stabilizatory, konserwanty, przeciwutleniacze, substancje powlekające.
Ograniczenie stosowania dodatków żywnościowych, składników nieekologicznych pełniących głównie funkcje technologiczne i sensoryczne, jak również mikroelementów oraz substancji pomocniczych w przetwórstwie, tak by były stosowane w minimalnym zakresie i tylko na wypadek istotnej potrzeby technologicznej lub do szczególnych celów żywieniowych (art. 6 rozp. 834/2007)

PRODUKCJA I PROCESY POWIĄZANE
Przepisy określają, że każdy etap produkcji, począwszy od produkcji wstępnej, aż do przechowywania, przetwarzania, transportu i sprzedaży lub zaopatrzenia ostatecznego klienta musi podlegać kontroli i certyfikacji.
Dla Państwa potrzeb opracujemy dokumentacje zakładowe oraz przeprowadzimy szkolenia lub konsultacje między innymi w zakresie:

  • Metod przystosowania zakładu do jednoczesnej produkcji konwencjonalnej i ekologicznej oraz zarządzania pomieszczeniami do składowania produktów
  • Możliwych środków kontroli stosowanych w celu zapewnienia identyfikacji partii i uniknięcia mieszania się lub zamiany z produktami nieekologicznymi
  • Wytycznych dotyczących transportu produktów rolnictwa ekologicznego oraz przewozu eko-produktów między dwoma podmiotami podlegającymi kontroli eko-rolniczej
  • Nadzoru nad podwykonawcami w zakresie produkcji i przetwórstwa ekologicznego
  • Znakowania produktów ekologicznych oraz tworzenia etykiet i specyfikacji produktowych
Wypełnij formularz kontaktowy