604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

Producent zamierzający rozpocząć przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z rolnictwa ekologicznego powinien przesłać do jednostki certyfikującej wypełniony druk „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”.

Wysyłając zgłoszenie producent tym samym podporządkowuje się przepisom o rolnictwie ekologicznym, które zobowiązują producenta do udostępnienia jednostce certyfikującej wszystkich obiektów, dokumentacji księgowej i dokumentów źródłowych.

Następnym krokiem jest przesłanie do wybranej jednostki certyfikującej szczegółowego opisu:

  • zakładu, z wyszczególnieniem obiektów używanych do przyjmowania, przetwarzania, pakowania, znakowania i składowania, używanych przed i po procesie produkcji
  • wszystkich praktycznych środków, które muszą być podjęte na poziomie jednostki produkcyjnej, obiektów i działalności, aby zapewnić oddzielenie od produktów nieekologicznych,
  • środków ostrożności podejmowanych w celu ograniczenia zagrożenia zanieczyszczenia niezatwierdzonymi produktami lub substancjami
  • środków podjętych w celu zachowania czystości w miejscach składowania oraz cyklu produkcyjnego podmiotu gospodarczego. 

Producent musi także podczas kontroli przedstawić jednostce między innymi procedury dotyczące transportu produktów, magazynowania, procesu przetwórstwa, receptury, kopie certyfikatów dostawców surowców.

Dla Państwa potrzeb opracujemy dokumentacje zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz pomożemy w implementacji wymagań przepisów prawa w zakresie produkcji i przetwórstwa ekologicznego.

Wypełnij formularz kontaktowy