604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Audyty

Audyt jest narzędziem oceny i doskonalenia systemu zarządzania jakością.
W normie PN-EN ISO 9000:2001 audyt zdefiniowano jako systematyczny niezależny
i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. 

 


 

Oferujemy Państwu usługę przeprowadzenia audytów oceniających stopień wdrożenia wymagań przepisów prawa w zakresie GHP/GMP  (ocena GHP/GMP) oraz systemu HACCP (audyt systemu HACCP) , jak również ocenę stopnia wdrożenia wymagań systemów w tym między innymi systemów bezpieczeństwa żywności (np. ISO 22000, FSSC, IFS, BRC itp.), pasz (np. FAMI-QS, GMP+ itp.), innych, w tym również  w ramach audytu przed certyfikacją.

 

W ramach audytów wewnętrznych realizujemy audyty o charakterze

  • audytu systemu - ocenia skuteczność działania całego systemu przez porównanie jego funkcjonowania z przyjętymi założeniami
  • audytu wyrobu - ukierunkowany na ocenę działań kształtujących jakość i/lub bezpieczeństwo konkretnego wyrobu
  • audytu procesu - odnosi się do realizacji konkretnych procesów np. zakupy, kwalifikacja dostawców, proces produkcji itp.

 

Dodatkowo przeprowadzamy wstępną ocenę zgodności tzw. audyt wstępny

  • oceniający zgodność systemu w stosunku do wymagań standardu/ normy odniesienia
  • stanowiący podstawę projektowania systemu zarządzania
  • prowadzone przed wdrożeniem systemu jakości

 

Odrębną formę stanowią audyty przed ceryfikcją 

  • ocenia zgodność systemu zarządzania organizacji z wybranym standardem przed procesem certyfikacji
  • prowadzony przez audytorów z doświadczeniem w auditach certyfikacyjnych
  • stanowi ocenę skuteczności przeprowadzonego wdrożenia wymagań standardu/ normy odniesienia

 

W ramach prowadzonej oceny zgodności Nasza oferta zwiera również możliwość przeprowadzenia audytów dostawców, które stanowią metodę weryfikacji realizacji wymagań odbiorców przez jego dostawców lub podwykonawców.   

 


W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego.Wypełnij formularz kontaktowy