604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

KZR INiG

System KZR INiG jest polskim systemem certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. System KZR INiG decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r.  został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

System implementuje wymagania prawne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Zakres certyfikacji obejmuje biomasę uprawiana i zbieraną na terenie Unii Europejskiej, odpady i pozostałości, a także surowce, biopaliwa i biopłyny wytwarzane na terytorium UE.

 W certyfikacji mogą wziąć udział wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek (np. indywidualna produkcja rolna, pierwszy punkt skupu, punkt zbiórki odpadów, punkt zbiórki i przetwarzania/utylizacji odpadów, handel biomasą/przetworzoną biomasą, tłoczenie oleju, cukrownia, gorzelnia, produkcja biokomponentu: etanolu/ ETBE/FAME, uwodornienie/ współuwodornienie, blending z paliwem konwencjonalnym
i wprowadzanie na rynek, inne)

Oferujemy Państwu doradztwo, konsultacje, szkolenia i pomoc w zakresie wdrożenia Systemu KZR INiG oraz weryfikacji Systemu przed przystąpieniem do audytu certyfikującego/ recertyfikującego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego.  

Wypełnij formularz kontaktowy