604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

REDcert

 System REDcert został utworzony 26 lutego 2010 roku przez stowarzyszenia i organizacje reprezentujące niemiecką gospodarkę rolną i biopaliwową, a 20 lipca 2010 roku został zatwierdzony przez Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia (BLE) jako system certyfikacji zgodny z wymogami określonymi w niemieckich rozporządzeniach w sprawie zrównoważonego rozwoju (BioSt-NachV oraz Biokraft-NachV). 

System RedCert-EU został zatwierdzony przez Komisję Europejską 24 lipca 2012 roku. Tym samym certyfikacja w oparciu o system certyfikacji REDcert-EU możliwa jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach trzecich.

System implementuje wymagania prawne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

W certyfikacji mogą wziąć udział wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek (np. indywidualna produkcja rolna, pierwszy punkt skupu, punkt zbiórki odpadów, punkt zbiórki i przetwarzania/utylizacji odpadów, handel biomasą/przetworzoną biomasą, tłoczenie oleju, cukrownia, gorzelnia, produkcja biokomponentu: etanolu/ ETBE/FAME, uwodornienie/ współuwodornienie, blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek, inne).

Dotychczas system REDcert koncentruje swoją działalność na obszarze Niemiec i innych Państw europejskich, w tym również Polski.

Oferujemy Państwu doradztwo, konsultacje, szkolenia i pomoc w zakresie wdrożenia Systemu REDcert oraz weryfikacji Systemu przed przystąpieniem do audytu certyfikującego/ recertyfikującego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego. 

Wypełnij formularz kontaktowy