604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Certyfikat MSC

 MSC (Marine Stewardship Council to program certyfikacji opracowany przez niezależną, międzynarodową organizację założoną w 1997 r. z inicjatywy firmy Uniliver oraz fundacji WWF (World Wide Fund for Nature). 

Celem, opracowanego przez wielodyscyplinarny zespół, standardu MSC w zakresie ochrony środowiska jest ocena i certyfikacja właściwie zarządzanego i zrównoważonego rybołówstwa.

Obecnie MSC jest wiodącym na świecie programem ekologicznej certyfikacji rybołówstwa eksploatującego dziko żyjące populacje ryb. Program certyfikacji powstał w oparciu o Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i jest w pełni zgodny z wytycznymi w zakresie znakowania ryb i produktów rybnych pochodzących z dziko żyjących populacji oraz Kodeksem Dobrych Praktyk ISEAL – niezależnego globalnego stowarzyszenia dobrych praktyk i standardów społecznych
i środowiskowych. Projekt MSC w Polsce jest współfinansowany przez fundację Baltic Sea 2020.

Dla firm, które chcą sprzedawać certyfikowane produkty MSC opracowano standard certyfikacji łańcucha dostaw CoC - Chain of Custody określający zasady i kryteria wobec w/w podmiotów do których należą: system zarządzania, system identyfikowalności oraz segregacja i identyfikacja produktów. Certyfikacja CoC potwierdza, że możliwa jest pełna identyfikowalność od wyrobu aż do certyfikowanego łowiska, z którego pochodzi surowiec, zapewniająca tym samym konsumentowi pewność pochodzenia kupowanych produktów.

Certyfikat MSC – z nami zdobędziesz go znacznie łatwiej

Mając na uwadze znaczenie rybołówstwa dla sektora spożywczego, proponujemy Klientom kompleksową obsługę w zakresie wdrażania międzynarodowego standardu MSC. Nasza oferta obejmuje również pomoc w uzyskaniu certyfikatu potwierdzającego spełnienie norm w zakresie ekologicznego odłowu dziko żyjących populacji ryb. Ułatwiamy współpracującym z nami przedsiębiorstwom przystąpienie do programu certyfikacji, służymy doradztwem w zakresie polityki zarządzania jakością oraz łańcuchem dostaw. Wykonywane przez nas zewnętrzne usługi obejmują również bezstronny i niezależny audyt mający na celu ocenę zgodności realizacji poszczególnych procesów z dobrymi praktykami wymaganymi przez certyfikat MSC.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego. 

Wypełnij formularz kontaktowy